Pneumatiek Producten

Betrouwbare pneumatische systemen voor aandrijvingen en regelsystemen

 

Pneumatische systemen hebben directe invloed op de betrouwbaarheid en cyclustijden die behaald kunnen worden in machines of productielijnen. De keuze van het juiste pneumatische component, ongeacht of dit een slang, een koppeling, een ventiel of een cilinder is, is bepalend voor de duurzaamheid en betrouwbaarheid van de machine of het fabrieksproces. We laten u zien hoe pneumatische systemen worden opgebouwd en gebruikt in de praktijk. Tevens tonen we u hoe u de juiste keuze maakt van componenten voor uw installatie.

Pneumatiek Producten
 

Luchtverzorging

Hoe krijg je de juiste kwaliteit perslucht?

 

Wanneer we gaan werken met gecomprimeerde lucht moet de kwaliteit van de samengeperste lucht worden verbeterd. De reden daarvoor is dat de lucht, die de compressor aanzuigt, vervuild is. Dit is omgevingslucht. Zuivert u die lucht niet, dan bestaat de kans dat afdichtingen gaan lekken, cilinders snel slijten en dat zorgt voor een verkorting van de levensduur.

 

Om dat allemaal te voorkomen, moeten maatregelen worden genomen. Eén maatregel is te voldoen aan een kwaliteitsnorm, zoals ISO 8573-1, maar er zijn er meer. We zetten ze voor u op een rij en aan het einde kunt u de Checklist Luchtverzorging aanvragen.

 

Lees meer over luchtverzorging 


 

Ventielen

 

Een logische opbouw van een schakelschema met de juiste keuzes voor de ventielen

 

In een pneumatische applicatie is het ventiel de component dat de perslucht beheert, deze doorschakelt en in de gewenste stromingsrichting stuurt, zodat arbeid kan worden verricht. Het is deze arbeid die u nodig heeft om een beweging te realiseren, zoals het openen van een branddeur, het ontbreken van een goederenstroom of het openen van een afsluiter.

 

Lees meer over ventielen


 

Cilinders

De cilinder gaat het werk voor u doen


Pneumatische cilinders en actuators zetten energie afkomstig van perslucht om in arbeid. Cilinders komen voor in allerlei machines, van landbouwmachines tot robotgrijpers.

 

Lees meer over cilinders 

 

 


 

Toebehoren

Pneumatisch schakelen zonder PLC. Breng leven in het systeem


Als alle slangen en distributieventielen zijn gekoppeld, gebeurt er nog niets. Het gebouwde systeem is nog levenloos. Er zijn signalen nodig. Druksignalen die het systeem in beweging brengen. Vergelijk het met een lichtknopje om een lamp aan te zetten. De stroom is er al, de componenten ook, maar het omzetten van een lichtschakelaar zorgt voor het signaal om een lamp te laten branden. In de pneumatiek werkt dat precies hetzelfde. Stuursignalen zijn nodig om kleppen te openen en cilinders te laten bewegen. 

 

Lees meer over toebehoren


 

Pneumatische klemmen

Heeft u pneumatische klemmen nodig?
 

Clamping

Locating

Handling

Pivoting

Accessoires

 

Pneumatische klemmen voor productie processen in de automotive industrie ​

 

Binnen de automotive industrie, met name in het body in white productie proces (BIW), vinden er veel bewerkingen van (relatief) grote onderdelen plaats. Het gaat hier onder andere om het klemmen, roteren en positioneren van werkstukken en plaatmateriaal. Hierbij is flexibiliteit en efficiency zeer belangrijk. Speciaal voor deze handelingen is er een breed en compleet programma beschikbaar welke specifiek geschikt is voor de automotive industrie. 

 

 

Slimme keuzes leiden

tot optimalisatie

 Aan de hand van een aantal praktische stappen tonen we u de te maken keuzes.

 

 

1. Systemen: Analyseer de randvoorwaarden van uw installatie


De eerste stap is natuurlijk om de wensen van de klant c.q. de gebruiker te kennen en in kaart te brengen. Het gaat dan om de functionaliteit van de installatie. Denk bijvoorbeeld aan de keuze voor de druk. Wereldwijd gelden de volgende eisen: 

  • 0-1 bar voor meet- en regeltechniek
  • 1-10 bar voor de aandrijving van gereedschappen, schakelsystemen, productie/perslucht automatisering en procesinstallaties met pneumatische actuatoren.
  • 20-40 bar voor functies in de scheepvaart
  • Tot 150 bar in duikflessen

Naast deze eisen voor de te gebruiken druk worden ook de andere eisen in kaart gebracht om de functionaliteit te toetsen. De keuzes bepalen uiteindelijk het rendement, de cyclustijd, de up-time en de terugverdientijd (ROI) van de machine.

 

2. Producten: Kies de juiste componenten


Het gaat daarna om de juiste keuze van het persluchtsysteem, het filtratiesysteem, de cilinders, de ventielen en alle andere componenten voor de regeling.
 
Een te groot ventiel bijvoorbeeld betekent niet alleen te hoge kosten voor de aanschaf, maar ook energieverlies en een laag rendement. Een te klein of te langzaam ventiel leidt ertoe dat te hoge snelheden van de cilinder worden gevraagd en warmteontwikkeling een probleem wordt. Dit leidt onnodig tot de noodzaak voor speciale afdichtingen en seals wat de prijs weer opdrijft.
 
Dit voorbeeld laat zien dat het gaat om de juiste keuzes van componenten. Een goede bepaling van de scope is van belang. Daarom vindt u op de volgende pagina’s voorbeelden van toepassingsmogelijkheden voor componenten en omschrijvingen.
 

 

 

Vrijblijvend onze Checklist Pneumatiek aanvragen

 

We tonen u de toepassingen en aan het einde kunt u vrijblijvend onze checklist pneumatiek aanvragen welke u kunt helpen bij het definieren van uw specificaties. Gebruik de checklist om samen met onze Product Specialisten uw toepassing te bespreken. 

 

Aanvragen

3. Omgeving: Bepaal de omgevingsfactoren om tot een volledige oplossing te komen

 

In de voedingsmiddelenindustrie gelden andere normen dan in de farmaceutische industrie of de houtverwerkende industrie. Soms is er sprake van een hoge luchtvochtigheid, een hoge temperatuur, een agressieve chemische omgeving of is er veel stof in de lucht. Dit stelt eisen aan bijvoorbeeld het te kiezen centrifugaal filter, coalescing (actieve koolstof) filter of het materiaal van de afdichtingen.
 
Op de pagina’s over producten en componenten kunt u ontdekken welke onderdelen het best passen bij uw systeem, productielijn of machine.

 


 

 

Product Specialisten

 

Onze Product Specialisten hebben kennis en jarenlange ervaring in het omzetten van technologische mogelijkheden in concrete toepassingen.
 

We zijn gespecialiseerd om u snel te helpen met uw complexe vraagstukken. Dit voor een breed scala aan applicatiegebieden als: PneumatiekVacuümtechniekFlow control, en Dempingstechniek.
 

Als kennisbaak binnen de supply chain zijn wij de specialisten die niet alleen kennis hebben van een product, maar altijd graag verder denken naar een oplossing. Hierbij gaan we verder dan de standaard informatie die in de productspecificaties staat.

 

Bekijk alle Product Specialisten

 

 

 

 

Niels Davids

Product Specialist

  • Pneumatiek
  • Fluid Control

Vraag onze Checklist Pneumatiek aan!


 Als u meer informatie wilt, vul dan het formulier in en we sturen u gratis de Checklist Pneumatiek. U kunt ons ook bellen via 023 569 90 90 of een e-mail sturen naar verkoop@pneutec.nl.

 


© 2015 - , Pneutec.