Privacy policy

Scroll down for the English version
 
Dit is de privacyverklaring van Pneutec  B.V., gevestigd te Hoofddorp Dirk Storklaan 75 (2132 PX). In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die een bezoeker van onze website aan ons verstrekt via deze website.

Doeleinden van verwerkingen

Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en gebruiken deze uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  1. het beantwoorden van gestelde vragen, het voeren van correspondentie en het al dan niet via elektronische nieuwsbrieven informeren over onze producten en diensten;
  2. het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten met ons;
  3. het behandelen van sollicitaties op vacatures;
  4. het verstrekken van gegevens aan derden uitsluitend op basis van wettelijke verplichtingen.

Vragen over en recht op inzage en correctie van persoonsgegevens
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, of indien u inzage wenst in/wijziging of verwijdering wenst van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met ons via info@pneutec.nl of  023-5699090.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan door ons worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze webpagina en zijn vanaf die bekendmaking van kracht.

Versie 1.01
0-4-2018

English version

This is the privacy statement of Pneutec B.V., seated in Hoofddorp at Dirk Storklaan 75 (2132 PX), the Netherlands. This privacy statement explains how we process personal data which a visitor of the website provides to us through this website.

Purposes of processing

We will process your personal data confidentially and in accordance with the Dutch Data Protection Act (Wet Bescherming Persoonsgegevens) and exclusively for the following purposes:

  1. for answering questions, to enter into correspondence with you whether or not through electronic newsletters in order to inform you about our products and services;
  2. for entering into and executing agreements with us;
  3. to process applications for job openings;
  4. to provide information to third parties on the basis a statutory obligations.

Questions and your rights regarding information and correction
If you have questions about the processing of your personal data by us, or if you would like to be informed about which personal data is being processed by us or if you would like to change, correct or remove your personal data, please contact us through  info@pneutec.nl or  Ph. +31 (0)23-5699090.

Changes to privacy statement

This privacy statement can be amended by us. Any changes will be made available on this webpage and will be effective upon publication thereof.

Version 1.0
28-2-2018

Scroll naar boven