oplossingen voor machines en productielijnen met een hoog rendement

Werken met lucht is snel, veilig en betrouwbaar. De oplossingen zijn gebaseerd op pneumatiek en vacuümtechniek aangevuld met dempingstechniek en flow control. Ze worden gebruikt om stromingen (flow) te beheersen en producten te verplaatsen.

Pneumatiek

Met pneumatiek uw machines betrouwbaar en
kostefficient bouwen

Pneumatische oplossingen winnen het van andere technieken

Met pneumatische oplossingen is veel mogelijk. Aandrijvingen, regelingen, applicaties en productiesystemen kunnen worden ontworpen met pneumatische technieken. Deze technieken zijn heel functioneel en gebruiksvriendelijk in productiesystemen of machines.

In de meeste gevallen hebben we te maken met eenvoudige bewegingen. Kijk eens goed naar een productielijn. De meeste bewegingen zijn rechtlijnig: iets gaat op en neer, een poortje gaat open, een product wordt in een doos geduwd. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Gevolg is dat de oplossingen in de basis ook eenvoudig kunnen zijn. Een pneumatische cilinder met een regeling is hiervoor al heel goed te gebruiken.

Dezelfde beweging zou mogelijk kunnen zijn met elektrische of hydraulische aandrijvingen, tandraden of tandkettingen, maar die hebben het nadeel dat ze minder geschikt zijn om andere redenen. De snelheid, de kosten of de omgevingsfactoren, zoals vocht, zuur en explosiegevaar zijn vaak een uitdaging. Dan vallen andere technieken meestal af en is een pneumatische oplossing juist zeer geschikt.

Vacuümtechniek

Vacuümtechniek toepassen om applicaties te realiseren

Vacuüm creëren om snel en betrouwbaar te kunnen werken

Een bijzonder onderdeel voor het beheersen van flow en beweging is het toepassen van vacuümtechniek. Het is een methode om zeer efficiënt goederen te transporteren, ze op te pakken en te verplaatsen. Denk aan granen of meel dat in zakken moet worden geladen of producten die vanaf een lopende band in een doos of op een pallet moeten worden geplaatst.

De basis van vacuümtechniek is het drukverschil tussen de omgeving en een gesloten ruimte, zoals in een zuignap of vacuümkamer. De omgevingslucht zal altijd proberen binnen te dringen in deze gesloten ruimte, waardoor het product wordt vastgedrukt aan de zuignap. Hiermee kunnen producten opgepakt en verplaatst worden. De lucht van buiten doet het werk, dus er hoeft alleen een drukverschil te worden gecreëerd.

De zuignap of een ander component zorgt voor de afdichting, waardoor het drukverschil blijft bestaan. Deze afdichting is essentieel. De keuze van de vorm, het materiaal en de uitvoering zijn van groot belang om de beoogde resultaten, zoals snelheid en betrouwbaarheid, te kunnen behalen. Dan de volgende stap.

Beheersbaar en reproduceerbaar de lucht onttrekken

Er is een vacuümbron nodig, een mechanisme om de lucht uit bijvoorbeeld de zuignap te onttrekken. Deze vacuümbron regelt de onderdruk. Dankzij dit vermogen zijn de parameters, zoals onderdruk, tijd en flow beheersbaar en reproduceerbaar. Daarmee wordt de installatie betrouwbaar in het functioneren.

In onze toepassingen creëren we vacuüm met perslucht, gebaseerd op meertraps ejectortechnologie. De vacuümbron wordt samen met de zuignap speciaal per toepassing c.q. product geselecteerd. Deze combinatie leidt tot een betrouwbare installatie in uw productielijn.

Met vacuüm een applicatie maken die uw problemen oplost

Nu het vacuüm is gecreëerd en de bron is gekozen, kan de zuignap het werk doen. We helpen u met de keuzes voor de juiste zuignappen en de bijbehorende vacuümgeneratoren. Daarbij wordt de vacuümopstelling desgewenst ook nog uitgerust met bijvoorbeeld monitoringsystemen, switches, vacuümmeters en andere instrumenten. Allemaal bedoeld om de applicatie betrouwbaar, snel en efficiënt het werk te laten uitvoeren.
fluid control

Fluid Control

Het beheersen van stromingen met de nieuwste technieken

Flow control om veilig en efficiënt te werken

Stromen van lucht, water, gas en allerlei andere media moeten worden beheerst. Sprekende voorbeelden zijn de bubbels in een spa bad, een show met fonteinen en gasfakkels, maar ook in koelkasten en koelingen van lasinstallaties worden stromingen beheerst.  Er zijn ook vele industriële toepassingen, zoals het afvullen van flessen in de voedselindustrie of het reinigen, wassen en strijken van textiel in productiestraten.

Eerst een toelichting op het mechanisme. Het gaat om applicaties waarin de stroming van een medium moet worden gestuurd. Dat kan gaan om een gas of een vloeistof. Deze dienen op een gecontroleerde wijze te worden getransporteerd naar een toepassing. Het gaat nu om het beheersen van die doorstroming. Die dient zodanig te worden beheerst dat de toepassing op de juiste manier functioneert.

Van groot belang is dat met de juiste materialen en design wordt gewerkt, rekening houdend met de specificaties van de toepassing en het medium. Dit vanwege de beoogde betrouwbaarheid, levensduur en kosten van de installatie, denk hierbij aan onderhoud.

Daarom dient onder andere te worden gedacht aan:

  • veiligheid
  • materialen
  • afdichtingen
  • ontwerp
  • geluidsniveau
  • onderhoud

Uw eigen applicatie samenstellen

Zo zijn diverse aspecten van belang voor een juiste definiëring van de applicatie. Is dit eenmaal bekend, dan kunnen allerlei magneetventielen, magneetpompen, drukschakelaars en veiligheidskleppen ingezet worden om de toepassing correct te laten functioneren.

Dempingtechniek

Dempers voorkomen schade aan uw applicatie of systeem

Wet van behoud van energie is van toepassing op uw installatie

Een bijzonder onderdeel van het beheersen van flow en beweging is het stoppen en absorberen van de beweging. Dit is bijvoorbeeld van toepassing als een transportband moet worden gestopt of als een machine tot stilstand moet worden gebracht. Uiteraard dient het tot stilstand brengen beheerst te verlopen, omdat anders schade kan ontstaan.

We gebruiken energie om machines in beweging te krijgen, zodat ze werk voor ons kunnen verrichten. Eenmaal in beweging bezitten ze veel zogenaamde kinetische energie of bewegingsenergie. Sterker nog, we proberen machines zo snel en krachtig mogelijk te laten werken, dus er wordt maximaal energie in gestopt om de productiviteit van de applicatie zo hoog mogelijk te maken.

Nu komen we bij het einde van de beweging en moet alles weer tot stilstand worden gebracht. Probleem is dat de wet van behoud van energie u in de weg staat om zomaar op de uit-knop te drukken. Alle opgevoerde kinetische energie moet eerst worden omgezet in andere energievormen om de machine zonder schade tot stilstand te brengen. Worden er geen specifieke maatregelen genomen, dan zal het stoppen van de machine leiden tot overmatige vibraties, warmte, lawaai, schade of zelfs beweging van andere objecten. Daarom is dempingscontrole een apart vakgebied.

Technieken om beheerst met de demping om te gaan

Eerst de verkeerde manier. Het probleem wordt onderschat en er wordt geen demping gebruikt. In andere situaties wordt de constructie overgedimensioneerd of worden technieken gebruikt die de beweging wel opvangen, maar die deze beweging ook weer terugkaatsen. Denk aan een veer, een stootkussen of een constructie met rubber. In al deze gevallen zijn of de onderhouds- of energiekosten te hoog of er volgt op de lange termijn schade aan de installatie.

De goede manier is de beweging te absorberen met een stootdemper. Deze ‘ontvangt’ de beweging, maar kaatst deze niet terug. De stootdemper is feitelijk een dubbelwandige cilinder, die is opgevuld met olie. De beweging van de applicatie wordt opgevangen door een zuigerstang, die de olie vervolgens wegdrukt door kleine openingen. De karakteristiek van de openingen – geometrie, aantal en afmetingen – zorgen voor de beheerste demping. De olie zorgt ervoor dat de kinetische energie wordt omgezet in warmte, waarna deze wordt afgevoerd. Zo wordt schade aan de installatie voorkomen en wordt het design eenvoudiger en lichter.

Scroll naar boven