Copyright

De gehele inhoud van deze website, alsmede de website zelf, is het intellectuele eigendom van Pneutec.


Het is verboden om deze website, of gedeelten daarvan, te reproduceren, te vermenigvuldigen en/of te distribueren zonder dat daartoe een schriftelijke toestemming is verstrekt door Pneutec. Indien deze toestemming wel is verstrekt dan dient op alle stukken afkomstig van deze site te worden vermeld dat het copyright berust bij Pneutec. Zowel het woordmerk als het beeldmerk van Pneutec zijn wettelijk beschermd bij het Benelux Merkenregister onder nummer 0811873.

Scroll naar boven