Ontwerp uw eigen applicatie en verbeter daarmee uw productielijn of machine

 

Nadat uw klanten hebben uitgelegd wat ze wensen, staat u voor de uitdaging uw productielijn of machine zodanig te laten functioneren dat u aan die wensen kunt voldoen.

Onze engineers zijn gespecialiseerd in het bedenken van oplossingen bij uw vraagstukken. We kunnen u helpen vanaf de eerste fase van het definiëren van de scope en de specificaties tot aan het eerste prototype, dan wel nulserie. Daarna volgt de productie. Wilt u weten hoe ons ontwerpproces verloopt? Lees het hieronder aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk. 

Vrijblijvend onze Design & Engineering competentie note aanvragen

 

Wilt u weten welke concrete stappen wij samen met u doorlopen tijdens een engineering project? Ontvang onze competentie note Design & Engineering vrijblijvend in uw mail.

 

Case: Het ontwerpproces in stappen 
van een productieoplossing​

 

Voor een klant in de offset machinebouw hebben wij een ontwerp traject gestart voor de ontwikkeling van een sub-module. De betreffende klant is gespecialiseerd in het ontwikkelen, reviseren en leveren van machines voor het bedrukken en handelen van papier en karton. Bij de ontwikkeling van een nieuwe machine of het reviseren van een bestaande machine, worden niet alleen de oude componenten vervangen voor nieuwe, maar wordt de machine ook verbeterd. Denk hierbij aan:

 

  • Het verlagen van de energie behoeftes
  • Het verbeteren van de cyclus tijden 
  • Het verminderen van downtime van de machine
  • Het verbeteren (versimpelen) van het gebruiksgemak voor de operator
  • Het verminderen en versimpelen van onderhoud
  • Het reduceren van de productiekosten

 

 

 

 

Onze Design & Engineering fases

 

 

 

Werkelijke klant behoeften vaststellen

 

 

Project scope definieren

 

 

Onderzoeken en ontwerpen

 

 

Prototype ontwikkelen

 

 

Testen en evalueren

 

1. Innoveren begint bij het begrijpen van de behoeftes 
Voordat we aan het ontwerptraject begonnen, was het nog de vraag wat de werkelijke behoefte was van de klant. Betrof dit één van de bovenstaande verbeterpunten of lag de reden tot ontwerpen ergens anders. Door in de begin fase hier duidelijkheid in te scheppen, wordt er voorkomen dat er standaard oplossingen worden bedacht. Maar door kritisch de basisbehoefte vast te leggen, kunnen wij onze grenzen breder stellen aan mogelijke oplossingen. En daarmee tot een creatieve en slimme oplossing komen. 

 

In deze case bestond de behoefte uit het verminderen van fouten én vervolgens het automatisch corrigeren van deze fouten, om zodoende een handmatige correctie door de operator onnodig te maken. Nadat dit was bepaald zijn alle specificaties die voor de betreffende module van toepassing zijn, vastgesteld middels een checklist. Denk hierbij aan de gewenste cyclus snelheden, gewenste levensduur, onderhoudsmogelijkheden en de materialen. 

 

2. Grenzen verleggen door open te staan voor creativiteit
Het bedenken van oplossingen is een creatief proces. Dat geldt niet voor kleine aanpassingen, die kunnen vaak snel worden gevonden en uitgevoerd, maar het daadwerkelijk verleggen van grenzen is een ander verhaal. 

 

 
Innovaties komen voort uit het nauwkeurig formuleren van de doelstellingen gevolgd door een creatief proces met engineers en gebruikers. 
 
Om tot een optimaal eindresultaat te komen, is het van belang niet te snel oplossingsrichtingen c.q. denkrichtingen uit te sluiten. Het creatieve proces is juist bedoeld om gebruik te maken van alle mogelijkheden, ook die op voorhand niet logisch of vanzelfsprekend lijken. Hierbij is het cruciaal om open te staan voor alle oplossingsmogelijkheden, zowel die binnen onze eigen scope vallen als diegene die er buiten vallen.

 

Middels een methodisch ontwerp traject hebben we voor de twee basis behoeften van de klant uiteenlopende oplossingen bedacht. Tijdens dit traject hebben we middels korte onderzoeken en brainstorm sessies, een inventarisatie gemaakt van ideeën en richtingen.

3. Integrale oplossingen bedenken
Met behulp van de inzichten die verkregen zijn in de idee- en onderzoeksfase, kunnen er concepten samengesteld worden. Deze worden opgesteld door het samenvoegen van ideeën, waarbij er continu op haalbaarheid wordt getoetst. Doordat tijdens deze fase intensief wordt samengewerkt tussen de werktuigbouwkundige ingenieurs en de Product Specialisten, ontstaan gespierde concepten. 

 

 

4. Het valideren van ontwerpen door een prototype te maken
Het resultaat uit de ontwerpfase wordt omgezet in een prototype. De bedoeling van een prototype is om te bewijzen dat het ontwerp klopt. Dat betekent dat de specificaties, die oorspronkelijk zijn opgesteld, worden gehaald. 
 
Deze eerste stap is het nabootsen van de werkelijke gebruikssituatie. De test is bedoeld om alle specificaties maximaal te halen. Voor een deel kan dat gebeuren in een laboratorium situatie en voor een deel in de gebruiksomgeving: de machine of de productielijn. 
 

De ontwerpers evalueren samen met de klant de resultaten uit de testfase. Hieruit worden optimalisatiepunten benoemd, die of met het huidige prototype kunnen worden getest, of die met de nulserie meegenomen kunnen worden.

 

Vervolgens worden kleine ontwerpverbeteringen doorgevoerd en wordt de volgende fase ingezet: de nulserie.

Vraag onze competentie note Design en Engineering aan!

 

Wilt u meer weten over onze ontwerp en engineering mogelijkheden die wij u kunnen bieden? Wilt u de competentie note Design & Engineering ontvangen? Vul dan het formulier in of stuur een e-mail naar verkoop@pneutec.nl. Bellen met één van onze Product Specialisten is natuurlijk ook mogelijk: 023 569 90 90

 

 


© 2015 - , Pneutec.