Onze voorwaarden

Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de FEDA zoals op 6 december 2011 gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage, nummer 90/2011. Een exemplaar wordt op verzoek toegezonden en is opvraagbaar via de links hieronder. Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden afgewezen.

Bekijk onze algemene leveringsvoorwaarden

English

Bekijk onze algemene inkoopvoorwaarden
Scroll naar boven