Hoe krijg je de juiste kwaliteit perslucht?


Wanneer we gaan werken met gecomprimeerde lucht moet de kwaliteit van de samengeperste lucht worden verbeterd. De reden daarvoor is dat de lucht, die de compressor aanzuigt, vervuild is. Dit is omgevingslucht. Zuivert u die lucht niet, dan bestaat de kans dat afdichtingen gaan lekken, cilinders snel slijten en dat zorgt voor een verkorting van de levensduur.

Welke verontreinigingen beschadigen uw systeem?​


De kwaliteit van de omgevingslucht welke door een compressor wordt aangezogen, gecomprimeerd en vervolgens afgegeven aan de centrale persluchtleiding kan 3 verschillende soorten verontreinigingen bevatten:

  • Waterdeeltjes
  • Oliedeeltjes, al dan niet afkomstig van uw eigen compressor
  • Vaste deeltjes, aangezogen uit de omgeving of uit uw eigen leidingnet

Het gebruiken van verontreinigde perslucht zal de levensduur van de toegepaste componenten nadelig beïnvloeden. Daarom moet de perslucht minimaal voldoen aan de norm ISO8573-1.

 

Voor de correcte werking van een pneumatisch systeem bestaat de luchtverzorgingsunit minimaal uit een filter en een drukreduceer. Optioneel kunnen 
een olienevelaar, een booster, een hoofdafsluiter, een drukschakelaar/drukbewaking en een slow start ventiel worden toegepast. We doorlopen deze onderdelen met u.

Vrijblijvend onze Checklist Luchtverzorging aanvragen

 

Om dat allemaal te voorkomen, moeten maatregelen worden genomen. Eén maatregel is te voldoen aan een kwaliteitsnorm, zoals ISO 8573-1, maar er zijn er meer. We zetten ze voor u op een rij en aan het einde kunt u de Checklist Luchtverzorging aanvragen.

 

 

Aanvragen

Het persluchtfilter of het circulatiefilter

gebruiken als eerste stap om lucht te zuiveren


Een filter wordt gebruikt om damp, stof, vaste deeltjes, corrosieve gassen of oliedemper uit de lucht te verwijderen. In de bodem van de filterbowl is een aftap opgenomen welke kan worden uitgevoerd in een handmatige, semi-automaat of volautomatische uitvoering met een vlotter ten behoeve van het afvoeren van vocht.

 

Voor de filtratie is een poreus element opgenomen dat de vaste deeltjes tegenhoudt. 

 

Deze filterelementen zijn er in 5 - 20 - 50 micron uitvoeringen, waarbij de keuze afhankelijk is van de eisen c.q. de gekozen componenten in uw systeem. 
 
Dit type filters ontdoet de lucht van vuil, zoals vaste deeltjes. Wilt u meer bereiken? Een hogere zuiverheid? Dan gaat u naar de volgende stap.

Het coalescing filter om een

hogere zuiverheid te bereiken


Soms bevat lucht meer dan alleen vaste deeltjes, maar bijvoorbeeld ook vloeistofdeeltjes (damp). Dan is het nodig om te werken met een coalescing filter. Anders dan de filters genoemd in de vorige paragraaf – wat centrifugaal filtersystemen zijn - bestaat dit filter uit een tweetrapssysteem.
 
Bij deze filtersystemen wordt naast het centrifugaal principe ook gebruik gemaakt van een actief kool element.

 
Door toepassing van dit specifieke element worden vaste organische en anorganische deeltjes en vocht verwijderd met een efficiëntie van 99,7%.
 
De lucht is nu schoon. De volgende stap is het reduceren van de gecomprimeerde druk naar de juiste werkdruk. Dat gebeurt met een reduceerventiel of drukreduceer.  

De werkdruk creëren met een drukreduceer

voor een stabiele toevoer van perslucht


De luchtdruk in een persluchtsysteem wordt continu onderworpen aan variatie en fluctuatie. Dit wordt veroorzaakt door de wisselende afname van de perslucht en de onregelmatige werking van de compressor. Hierdoor is het altijd nodig om de luchtdruk te regelen en te verminderen tot een constant niveau en de vereiste waarden. Te hoge luchtdruk leidt tot energieverlies en schade aan het systeem.
 
Het reduceren van de druk gebeurt met drukreduceerventielen, die meestal handmatig op de juiste waarde kunnen worden ingesteld, of ze zijn uitgevoerd met een elektronische aansturing van 0 - 10 Volt of 0 - 20mA al of niet in combinatie met een CAN-OPEN bussysteem.

 

 

De lucht is nu schoon en op de juiste druk gebracht. Afhankelijk van de toepassing is nu smering nodig van de bewegende delen. Daarvoor worden olievernevelaars of smeertoestellen gebruikt.

Met een olienevelaar de

levensduur van uw systeem verlengen 


Het lijkt logisch om bewegende delen te smeren. Denk aan de automotor. Toch is het in dit geval niet altijd verstandig. Door de ontwikkeling in de pneumatiek, de toepassing van slijtbestendige materialen en de afdichtingen in combinatie met op teflon gebaseerde smeermiddelen is het (bijna) niet meer nodig om binnen de industriële product automatisering gebruik te maken van een olievernevelaar. Voor andere pneumatische aangedreven componenten, zoals bijvoorbeeld luchtgereedschap wordt smering wel aanbevolen.
 
Daar waar overmatig gebruik van olie de werking van uw systeem nadelig kan beïnvloeden, is een goede dosering nodig. Hiervoor zijn de huidige generatie nevelaars voorzien van een inregelbaar en flowgestuurd druppelsysteem. 

 

 

Een smeertoestel dient zo dicht mogelijk bij de appendages geplaatst te worden om neerslaan van olie in de leidingen te voorkomen.
 
De juiste condities zijn nu gecreëerd. We gaan nu het systeem in werking stellen, maar niet zonder beveiliging. Plotselinge drukopbouw kan systemen kapot maken en daarom is een opstartventiel nodig.

 

Schade voorkomen met het progressieve

opstartventiel of slow start ventiel


Indien na een onderbreking, einde van de werkdag of onderhoud, de perslucht van het leidingnet is geweest, dient het systeem op verantwoorde wijze te worden opgestart.
 
Een slow start ventiel zorgt ervoor dat de achterliggende systemen rustig en stabiel worden gevuld, waardoor beschadiging aan machines, plotselinge cilinderbewegingen en daaruit komende gevaarlijke arbeidsomstandigheden worden voorkomen. 

 

Het soft start ventiel verzorgt een geleidelijke drukopbouw in het systeem.
 
Dit doet vermoeden dat overal in het systeem met dezelfde werkdruk wordt gewerkt, maar dat hoeft niet. Soms is plaatselijk extra druk nodig. Daarvoor wordt de pressure booster ingezet.

Plaatselijk de werkdruk verhogen met de

pressure booster voor speciale werkzaamheden 


De drukbooster is speciaal ontworpen voor het plaatselijk verhogen van de werkdruk in het persluchtsysteem. Op die manier kan een noodzakelijke verhoging van de cilinderkracht gerealiseerd worden zonder hiervoor een cilinder in te zetten met een grotere diameter. Dit heeft als voordeel dat er geen extra ruimte nodig is voor een actuator (cilinder) met een grotere boring (diameter).

 

De booster is ontworpen om continu te pompen en stopt automatisch indien de ingestelde voordruk in de afgaande leiding is verdubbeld. Zodra de luchtdruk door afname weer daalt, zal het systeem automatisch weer in werking treden.
 
 

 

 

Een drukverhoger biedt als voordeel dat niet het gehele leidingnet op een hogere druk hoeft te worden afgesteld. Dit maakt de kosten onnodig hoog. De verhouding tussen de ingaande en uitgaande druk is standaard 1:2. Afwijkende oplossingen tot bijvoorbeeld 1:4 behoren eveneens tot de mogelijkheden.
 
Tot slot: Het systeem is nu opgebouwd, de lucht is schoon en de druk is geregeld. Er is nog één onderdeel te benoemen. Dat is een afsluiter om het systeem als geheel te beveiligen met een centrale afsluiter.

Centrale afsluiters om systemen

te onderhouden en te beveiligen

 

Voor het verrichten van onderhoud moet het hele pneumatische systeem kunnen worden afgesloten. Dat gebeurt met een handmatige afsluiter die vóór het systeem wordt geplaatst en na de compressor. Is de afsluiter dicht, dan kan onderhoud veilig worden uitgevoerd.
 
 

 

Daarnaast is er nog de elektrische afsluiter. Deze wordt gebruikt voor het automatisch opstarten van het systeem of voor noodstop situaties. Deze wordt vóór het slow start ventiel geplaatst.

Vraag de Checklist Luchtverzorging aan!


Het systeem is nu compleet uitgerust. Wilt u weten op welke wijze u voor uw toepassing een goed systeem opbouwt? Vul dan onderstaand formulier in en ontvang gratis de Checklist Luchtverzorging. U kunt ons natuurlijk ook bellen via 023 569 90 90 of een e-mail sturen naar verkoop@pneutec.nl.

 


© 2015 - , Pneutec.