Een logische opbouw van een schakelschema met de juiste keuzes voor de ventielen


In een pneumatische applicatie is het ventiel de component dat de perslucht beheert, deze doorschakelt en in de gewenste stromingsrichting stuurt, zodat arbeid kan worden verricht. Het is deze arbeid die u nodig heeft om een beweging te realiseren, zoals het openen van een branddeur, het ontbreken van een goederenstroom of het openen van een afsluiter.

Dimensionering van het systeem

 

De eerste vraag is welke kracht nodig is om de beweging te realiseren. Tevens hoe snel en met welke frequentie. Dit noemen we de dimensionering van het systeem. Daarbij kunnen ook nog allerlei andere aspecten een rol spelen, zoals de temperatuur van de omgeving, explosieveiligheidscondities of de chemische bestendigheid. We beperken ons nu tot het schakelsysteem.

 

 

 

Vrijblijvend onze Checklist Ventielen aanvragen

 

We nemen u mee in het ontwerpproces en maken met u een pneumatische schakeling. Volg onderstaande stappen en vraag aan het einde de checklist voor ventielen en distributie-systemen aan.

 

 

 

Aanvragen

1. Selecteer het juiste distributieventiel

om de beweging te maken


De werkkracht die nodig is, wordt bepaald door de diameter van de cilinder. Dit, samen met de slaglengte van de cilinder, bepaalt de grootte van het distributieventiel. Dit is het ventiel dat de luchtdruk naar de cilinder stuurt om deze zijn werk te laten doen. De cilinder gaat heen en weer door achtereenvolgens de druk te sturen naar de ene of de andere kant.

 

Functies om de volgorde van de aansturing te realiseren
Om de actie te maken - de beweging van de cilinder - kan gebruik worden gemaakt van ventielen met de onderstaande functies:

  • 2/2 ventiel, 2 poorten, 2 standen, open - dicht functie, geen ontluchting
  • 3/2 ventiel, 3 poorten, 2 standen, toevoer, distributie en ontluchting
  • 5/2 ventiel, 5 poorten, 2 standen, toevoer, 2x distributie en 2x ontluchting
  • 5/3 ventiel, 5 poorten, 3 standen, toevoer, 2x distributie en 2x ontluchting

Dit zijn de meest voorkomende varianten van ventielen, maar voor specifieke eisen bestaan er ook extra uitvoeringen, zoals bijvoorbeeld 4/2, 4/3 en 6/2 ventielen.

 

De operator kiezen om de functie uit te voeren
Bovengenoemde functies worden gerealiseerd door aansturing met zogenaamde operators. De operator zorgt ervoor dat het ventiel in de juiste stand wordt gepositioneerd. Dat kan via:

  • voetbediening
  • handmatige bediening
  • mechanische bediening
  • pneumatische bediening
  • elektrische bediening
  • elektrisch- pneumatische bediening

Nu de functie van het ventiel en de operator zijn gekozen volgt nog een laatste keuze. Afhankelijk van het aantal standen dat een ventiel heeft en welke operator daarbij gekozen is, moet namelijk nog worden bepaald of het een mono-stabiel of een bi-stabiel ventiel moet zijn. 

Monostabiel of bistabiel

 

Monostabiel of bistabiel om de uitgangspositie van de cilinder te kiezen
Het mono-stabiel ventiel heeft 1 operator. Dit betekent dat zodra de bediening wordt weggenomen het ventiel terug komt in zijn start, rust of nul positie. Dus als we onze voet of hand van de operator halen of het signaal (perslucht of elektrisch) wordt onderbroken, dan geeft dit een reactie en gaat de cilinder terug naar de uitgangspositie.

 

Dit is dan ook precies de tegenstelling met een bistabiel ventiel. Het woord bistabiel geeft al aan dat het ventiel 2 operators heeft en dat er dus ook 2 acties moeten worden uitgevoerd. 

 
 
Het ventiel heeft in tegenstelling tot de mono-stabiele variant geen voorkeursstand waarnaar het automatisch terug gaat. Deze operators kunnen gelijk van aard zijn, zoals een twee-zijdige drukknop, dubbel pneumatisch of dubbel elektrisch, maar ook variaties tussen de genoemde operators zijn mogelijk.

2. Selecteer het juiste logische element om te schakelen


Voor het creëren van de gewenste schakelvoorwaarde kan gebruik worden gemaakt van logische componenten. Dit zijn componenten die automatisch schakelen als bijvoorbeeld wordt voldaan aan de voorwaarde dat er druk staat op 2 ingangen. 

 

Of juist 1 van de 2. Dit biedt een enorme hoeveelheid mogelijkheden, waarmee geavanceerde schakelsystemen kunnen worden gemaakt. Deze mogelijkheden worden uitgewerkt op de pagina over pneumatische toebehoren.

 

3. Selecteer het juiste flowregelventiel

en drukregelventielen 


De derde en laatste stap in het ontwerp van een schakelsysteem bestaat uit het selecteren van de juiste flowventielen om de luchtstroom te regelen en het juiste drukventiel om de druk te regelen.  

 

Voor het beheersen van sluitertijden, cilindersnelheden en pneumatische krachten - zeg maar het eindresultaat van de applicatie - wordt dus gebruik gemaakt van flowregelventielen, flowsensoren, drukregelventielen en drukschakelaars in een systeem. 

 

Te vaak wordt de fout gemaakt de flow te regelen door de druk te verhogen of te verlagen. Dat lijkt goedkoop, maar is duurder. Voor de kwaliteit en de efficiëntie van de schakeling worden deze ventielen apart opgenomen in het schema. Ze hebben een eigen functie.

Vraag de Checklist Ventielen aan!

 

Het distributiesysteem kan nu worden opgebouwd. Wilt u weten hoe de juiste en verantwoorde keuzes kunnen worden gemaakt? Vul dan onderstaand formulier in en ontvang gratis de Checklist voor ventielen en distributie- systemen. U kunt ons natuurlijk ook bellen via 023 569 90 90 of een e-mail versturen naar verkoop@pneutec.nl


© 2015 - , Pneutec.