Pneumatisch schakelen zonder PLC. Breng leven in het systeem.


Als alle slangen en distributieventielen zijn gekoppeld, gebeurt er nog niets. Het gebouwde systeem is nog levenloos. Er zijn signalen nodig. Druksignalen die het systeem in beweging brengen. Stuursignalen zijn nodig om kleppen te openen en cilinders te laten bewegen. Niet zomaar spontaan natuurlijk, maar op basis van voorwaarden.

Pneumatische systemen werken met voorwaarden en signalen​

 

Voordat een pneumatische schakeling zijn werk kan doen, is bijvoorbeeld perslucht nodig en de juiste druk. Dat zijn voorwaarden. Dat spreekt voor zich natuurlijk, maar die druk moet ook geleidelijk worden opgebouwd tot de juiste werkdruk - de druk die nodig is voor de schakeling en de beweging in de machine. Vergelijk dit met het lampje van zojuist: er is elektriciteit nodig van 230 Volt en een lampje met het juiste wattage. Ook elektriciteit wordt stapsgewijs opgebouwd, maar daar merkt u thuis niets van. Dat regelt de energiemaatschappij buiten uw huis.

 

 

 
Er zijn echter nog meer voorwaarden denkbaar, die nodig zijn om straks signalen af te geven en het werk te laten verrichten. Het instellen van de voorwaarden gaat met zogenaamde complementaire en logische ventielen. Voor het beheersen van uw signalen en flow heeft Pneutec een uitgebreide reeks complementaire en logische ventielen beschikbaar. We benoemen er een aantal.

Vrijblijvend onze Checklist Toebehoren aanvragen

 

We laten u zien op welke manieren u de voorwaarden kunt instellen en de signalen kunt creëren in pneumatische systemen zonder van elektrische signalen gebruik te maken, wilt u meer weten, vraag dan aan het einde de checklist toebehoren aan.

 

Aanvragen

Ventielen om voorwaarden in te stellen 

 

1. Progressief aanloopventiel:
Door middel van het progressieve aanloopventiel, slow start functie, wordt een pneumatisch systeem en cilinder geleidelijk gevuld. Hierdoor wordt de kracht van een cilinder geleidelijk opgebouwd en pas opgevoerd indien 50% van de inlaatdruk aan de uitgaande zijde is bereikt. Dit is het ventiel dat hetzelfde doet als de energiemaatschappij buiten uw huis: de spanning geleidelijk laten oplopen. U kunt zich dit ook voorstellen via de ‘knal’ die u misschien soms hoort in een waterleiding als u de kraan in 1 x open doet. De waterdruk is dan ineens maximaal. Het progressief aanloopventiel voorkomt deze plotselinge drukopbouw.

 

2. Drukschakelaar:
Vervolgens meet de drukschakelaar of de gewenste werkdruk aanwezig is. Zeg maar de volt meter om 230 Volt te meten voor het lampje. 

Een drukschakelaar binnen een pneumatisch circuit kan op verschillende wijze worden toegepast. Deze toetst of:

  • De minimaal benodigde werkdruk aanwezig is
  • Er niet een te hoge werkdruk aanwezig is
  • Het pneumatisch signaal moet worden omgezet naar een elektrisch signaal

 

 

 

3. Logische ventielen
Net als bij elektrische systemen bestaan er voor pneumatische systemen ook logische ‘sensoren’. We noemen dit logische ventielen. Denk weer terug aan het lampje. Een buitenlamp kan een lichtsensor en een bewegingssensor bevatten. De schakeling wordt bijvoorbeeld aangezet als het donker is EN er beweging wordt gedetecteerd. Zo zijn er in de pneumatiek allerlei logische ventielen beschikbaar met AND en OR functies.

 

4. Pneumatische timer:
Heeft u thuis ook een tijdklok op een lamp zitten? De pneumatische timer doet hetzelfde. Door middel van een pneumatische timer kunt u een signaal vertraagd laten opkomen of vertraagd laten afvallen. Bijvoorbeeld, na 60 seconden wilt u een signaal geven.

Nu de voorwaarden zijn ingesteld, kunnen de signalen worden afgegeven om het werk te gaan verrichten.

 

Het beheersen van geautomatiseerde pneumatische circuits

 

Welke signalen moeten gegeven worden? Moet de lamp in 1x 100% gaan branden? Of gedimd worden? Of knipperen? Dit wordt geregeld via de signalen die worden afgegeven. Daartoe zijn verschillende mogelijkheden:

 

1. Impulse generator
Binnen een pneumatische oplossing c.q. het aansturen van een machine met  alleen perslucht, bijvoorbeeld in een ATEX omgeving, komt het vaak voor dat we een duur signaal (constante druk) willen omzetten naar een pulssignaal (druk of geen druk). De pulsgenerator maakt dit mogelijk, waarbij het pulssignaal instelbaar is van 0 - 10 seconden. Dit kan een enkel signaal zijn of een repeterend signaal.

 

2. Signaal versterker
Middels een signal amplifier kan het signaal worden versterkt, waardoor het mogelijk is om bijvoorbeeld met een pilotdruk van 0,05 bar een ventiel te openen c.q flow te realiseren met een werkdruk van 10 bar. Denk aan een laagspanningssignaal via een sensor/relais om een lamp te laten branden. 

 

3. Flipflopventiel
Een flipflopventiel is een variant / speciale uitvoering van een 5/2 ventiel. Daar waar een standaard ventiel bij de bediening slechts 1 actie uitvoert, bijvoorbeeld de cilinder in of de cilinder uit, zal een flipflop de hele cyclus verzorgen: cilinder in en uit. De cilinder wordt in- en uitgestuurd middels 1 elektrisch of pneumatisch signaal. 

 

4. Oscillator ventiel
Een oscillator gaat weer een stap verder dan de flipflop en is hiervoor uitgevoerd met twee logische functies. Deze functies meten het WEL (YES-functie) of NIET (NOT-functie) aanwezig zijn van perslucht in de cilinderkamers en afhankelijk daarvan wordt een negatief of positief stuursignaal doorgegeven. Met behulp van deze stuursignalen wordt een 5/2 bi-stabiel pneumatisch bediend ventiel geactiveerd en zal de aangesloten cilinder een continu bewegende en repeterende beweging maken. Deze oplossing kan worden gerealiseerd als 1 compacte oplossing en in separate componenten indien er een grotere flow, snellere cyclus tijd vereist is. Dit is de stroboscoop onder de lampen.

 

5. 2 Handen beveiliging
De twee handen beveiliging is erop gericht de operator te beschermen tegen ongecontroleerde acties die tot beknelling kunnen leiden. Door middel van deze veiligheidsklep is een vervolgactie alleen mogelijk indien beide stuurventielen tegelijk worden bekrachtigd. Zelfs het 1 voor 1 indrukken van de bedieningsknoppen, ook wel te omschrijven als een vals signaal, zal geen actie tot gevolg hebben. Deze situatie is uitgevoerd conform de EN574 richtlijnen.

 

6. High-low pressure device
Soms is het gewenst met 2 verschillende werkdrukken te werken. Bijvoorbeeld bij de positionering van een werkstuk in een kleminrichting, dat eerst wordt vastgezet bij 1 bar en daarna met 4 bar, om de bewerking uit te voeren. 

Vraag onze Checklist Toebehoren aan!


Heeft u een machine of productielijn waarin schakelingen moeten worden gebouwd om bewegingen te realiseren? Er is veel mogelijk. Vul onderstaand contactformulier in of bel ons via 023 569 90 90. U kunt natuurlijk ook een e-mail met uw vragen sturen naar verkoop@pneutec.nl.

 


© 2015 - , Pneutec.