De juiste pomp kiezen


In de procestechniek en fluid control wordt veel gebruik gemaakt van vloeistofpompen. Ook in het dagelijks leven maken we veel gebruik van pompen, zoals bijvoorbeeld in koffie automaten en in de ketel van uw CV-installatie.

 

In dit soort toepassingen worden veelal magneetpompen of solenoid pompen toegepast. Daar waar koelwater moet worden verpompt, zoals voor een lasmachine, is een peripheral pomp de beste oplossing is.

Welk pad bewandelen we om de juiste pomp te selecteren?


De eerste stap is het in kaart brengen van de functionaliteit: Wat wordt van de pomp verwacht? Bijvoorbeeld, wat moet de opbrengst zijn of het debiet? Ook is het de vraag welke druk de pomp moet genereren (voor de opvoerhoogte). De tweede stap is de keuze voor het pompprincipe: een magneet aangedreven pomp of een peripheral pomp.

 

 

 

Eerst geven we echter een overzicht van andere randvoorwaarden, die vaak over het hoofd worden gezien, zoals: 

  1. Wat is de gewenste spanning?
  2. Moet de pomp zelf aanzuigend zijn?
  3. Hoeveel % ED moet de pomp zijn?

 

Vrijblijvend onze Checklist Flow Control aanvragen

 

Indien u een nieuw systeem of product gaat ontwerpen en er zijn vragen over het verpompen van vloeistof, vraag dan hier onze Checklist Flow Control aan om de juiste oplossing voor uw specifieke toepassing te ontwikkelen.

 

 

Aanvragen

1. Bepalen van de voedingsspanning


De netspanning wordt veelal gedefinieerd door de eindgebruiker of het land waar de installatie uiteindelijk wordt toegepast. In Europa wordt veelal gewerkt met een spanning van 230 Volt, indien u echter wilt exporteren, is het een aandachtspunt dat ook 100 en 110 Volt voorkomen. Het tweede aandachtspunt is de frequentie. Deze is veelal gestandaardiseerd in de combinatie 230V 50/60Hz, maar ook afwijkingen zoals 110V 60Hz komen voor. Indien een pomp op een verkeerde spanning wordt aangesloten, heeft dit direct gevolgen voor het rendement en de levensduur. 

 

Deze worden gemakkelijk met 20% verminderd en verkort, hetgeen leidt tot een verhoging van de total cost of ownership.  

 

Een ander punt dat belangrijk is voor het rendement en de levensduur, is de keuze tussen een zelfaanzuigende pomp of een niet zelfaanzuigende pomp.

 

2. Is een zelf aanzuigende pomp nodig of volstaat een niet zelf aanzuigende pomp


Als het vloeistofreservoir fysiek hoger staat dan de pomp, dan loopt de leiding (zuigleiding) naar de pomp vanzelf vol door de zwaartekracht. De pomp heeft hierdoor op een natuurlijke wijze een voordruk. De vloeistof hoeft niet te worden aangezogen. In dat geval kan de niet zelf aanzuigende pomp worden ingezet. 

 

Staat het reservoir lager dan de pomp, dan moet de pomp de zuigleiding vol ‘trekken’ en de vloeistof van beneden naar boven zuigen. Dit kan alleen met de zelf aanzuigende pomp

 

Bij het omhoogtrekken van de vloeistof kunnen luchtbellen ontstaan en deze kan de niet zelf aanzuigende pomp niet verwerken. De pomp kan dan ‘droog draaien’ en er wordt geen vloeistof getransporteerd. De pomp kan vervolgens zijn warmte niet kwijt (deze wordt anders afgegeven aan de vloeistof), waardoor de temperatuur onacceptabel hoog kan oplopen en schade aan de installatie kan ontstaan.

 

3. Wat is een ED-waarde? Hoelang mag

deze pomp eigenlijk lopen?


Doet u wel eens een interval training? Dan is uw hart de pomp. U laat uw hart werken en daarna weer rusten. De verhouding tussen werken en rusten is de ED-waarde. Indien een pomp een ED-waarde heeft van 50%, wil dat zeggen dat de pomp 1 minuut kan worden ingeschakeld en vervolgens 1 minuut uitgeschakeld moet zijn om de warmte kwijt te raken. 

 

U mag niet oververhit raken, maar de pomp ook niet. 

 

Dan moet de pomp met het juiste principe worden gekozen: Solenoid pomp of een peripheral pomp?

 

Het werkingsprincipe van onze vloeistof pompen


Op de markt zijn verschillende soorten pompen verkrijgbaar, zoals de verdringerpomp, centrifugaalpomp, plunjerpomp, membraampomp, slangenpomp en zuigerpomp. 

Pneutec heeft zich gespecialiseerd in:

  • Solenoid pompen
  • Turbine pompen 

Solenoid aangedreven pompen
Solenoid pompen zijn die pompen die het brommende en trillende geluid maken in uw koffiemachine. Dit geluid wordt veroorzaakt door het heen en weer gaan van een zuiger, die een oscillerende werking heeft. Aan de zuiger (piston) zijn twee terugslagkleppen gekoppeld welke door compressie en decompressie de vloeistof verpompen. Door toepassing van dit principe kan een werkdruk gerealiseerd worden van 0 - 20 bar bij een flow van 0 - 100 liter per uur.

 

Turbine pompen
Een turbinepomp (peripheralpomp) is een elektrische magneet gedreven pomp. Bij een turbinepomp wordt gebruik gemaakt van centrifugaal krachten, die ontstaan als een waaier rond draait. Bij de meeste centrifugaal pompen wordt de vloeistof in het midden aangezogen en vervolgens naar buiten geperst naar de waaiervormige schoepen. 

 

Bij een turbinepomp (turbine waaier) wordt de vloeistof toegevoerd aan de buitenzijde en na een rotatie van bijna 360 graden naar buiten geperst. Tijdens deze omwenteling wordt de vloeistof heen en weer geslingerd tussen de binnen- en buitenzijde van de kamers, waardoor de druk geleidelijk wordt opgebouwd. 

Door de turbinewerking heeft de pomp een aantal voordelen ten opzichte van de centrifugaalpomp:

  • De pomp is geschikt voor het verpompen van vloeistoffen, waarin zich opgesloten lucht en gasbellen bevinden. Hierdoor is er minder risico op het droogdraaien van de pomp.
  • Het druk-flow diagram laat een steile lijn zien. Dat betekent hogere druk bij lage capaciteit.
  • Hoge flow met een relatief laag motorvermogen. Dit is een energiezuinige pomp

Toepassingen van solenoid- en turbine pompen
De beide pompen zijn geschikt voor het verpompen van niet agressieve vloeistoffen en kunnen afhankelijk van de toepassing worden voorzien van afdichtingen in viton (FKM) of nitrile rubber (H-NBR) afdichtingen.

Vraag onze Checklist Flow Control aan!

 

Heeft u zelf ook een toepassing waar een vloeistof moet worden verpompt of waar de druk moet worden verhoogd? Vraag dan via dit formulier onze Checklist Flow Control aan. U kunt natuurlijk ook met ons bellen via 023 569 90 90 of een mail sturen naar verkoop@pneutec.nl.

 


© 2015 - , Pneutec.