Het beheersen van stromingen met de nieuwste technieken 


Stromen van lucht, water, gas en allerlei andere media moeten worden beheerst. Sprekende voorbeelden zijn de bubbels in een spa bad, een show met fonteinen en gasfakkels, maar ook in koelkasten en koelingen van lasinstallaties worden stromingen beheerst.  Er zijn ook vele industriële toepassingen, zoals het afvullen van flessen in de voedselindustrie of het reinigen, wassen en strijken van textiel in productiestraten. 

Flowcontrol oplossingen zijn veilig en efficiënt

 

 

Wij bieden u de kennis aan van de

wereldmarktleider op het gebied

solenoid pompen en ventielen

 

 

Ventielen afgestemd op uw

applicatie, doorlaat, flow

en aansluiting

 

 

Afwijkende spoel

spanning en wattage

mogelijk door eigen

productie capaciteiten

 

 

Oppervlakte behandeling,

T.E.A - TERNARY ECO ALLOY,  

om oxidatie en verkalken van

het messing te voorkomen

 

 

De zelfde magneetpompen

als in uw koffiemachine

thuis of op het werk

Flow control om veilig 

en efficiënt te werken

 

 

Eerst een toelichting op het mechanisme. Het gaat om applicaties waarin de stroming van een medium moet worden gestuurd. Dat kan gaan om een gas of een vloeistof. Deze dienen op een gecontroleerde wijze te worden getransporteerd naar een toepassing. Het gaat nu om het beheersen van die doorstroming. Die dient zodanig te worden beheerst dat de toepassing op de juiste manier functioneert.

 

Van groot belang is dat met de juiste materialen en design wordt gewerkt, rekening houdend met de specificaties van de toepassing en het medium. Dit vanwege de beoogde betrouwbaarheid, levensduur en kosten van de installatie, denk hierbij aan onderhoud. 

 

Daarom dient onder andere te worden gedacht aan:

 • Veiligheid
 • Materialen
 • Afdichtingen
 • Ontwerp
 • Geluidsniveau
 • Onderhoud

 

 

Uw eigen applicatie samenstellen
Zo zijn diverse aspecten van belang voor een juiste definiëring van de applicatie. Is dit eenmaal bekend, dan kunnen allerlei magneetventielen, magneetpompen, drukschakelaars en veiligheidskleppen ingezet worden om de toepassing correct te laten functioneren.

 

Vrijblijvend onze Checklist Flowcontrol aanvragen

 

Wilt u weten welke Flowcontrol technieken beschikbaar zijn? Ontvang onze Checklist Flow Control vrijblijvend in uw mail.

 

Voorbeelden van fluid control uit de praktijk

Hieronder volgt een aantal voorbeelden uit onze eigen praktijk, waarbij we klanten hebben geholpen hun applicaties op de juiste manier samen te stellen. Als u na het lezen van deze voorbeelden vragen heeft of zich afvraagt of we ook uw systeem kunnen verbeteren, laat het ons dan weten. 

 

Voorbeeld 1: koffiemachine


Een heel ander voorbeeld, iets eenvoudiger, maar toch leuk om te zien dat fluid process control ook dicht bij huis aanwezig is, is het verhaal over koffie zetten. In een koffiemachine gaat het om het beheersen van het warm en koud watersysteem. 
 

Koud water wordt opgewarmd en vervolgens met een pomp onder druk geïnjecteerd in de koffie. Het is hierbij de uitdaging de druk te beheersen, zodat er telkens een constante flow is. Dus de combinatie van constante druk en flow is belangrijk.

 

Door een combinatie van de juiste pomp, in dit geval een zogenaamde één fase magneetpomp, een magneetventiel en een overdrukventiel, precies op elkaar afgestemd, wordt bereikt dat de druk en flow continu worden beheerst.

 

Daarmee is het nog niet klaar. In de voedselbranche is het essentieel dat er geen schadelijke stoffen vrijkomen in het proces, zoals deeltjes nikkel die in de koffie terecht kunnen komen. De volgende stap is dan het selecteren van de juiste materialen, zoals RVS of PVDF. Daarbij wordt ook gekeken naar het NSF keurmerk.
 

Voorbeeld 2: scheepsbouw


Een scheepsbouwer en specialist op het gebied van schroefas afdichtingen, heeft ons benaderd om mee te denken over een systeem om de schroefas goed af te dichten. Het probleem was het volgende: De schroefas bevat olie voor de smering van de draaiende delen. Die olie mag niet in het water terecht komen. Omgekeerd mag zeewater ook niet bij het smeringsysteem van de as komen. 

 

Een extra complicatie daarbij is dat het uitmaakt of een schip vol is beladen, waardoor de schroefas diep in het water onder een hogere druk zit, of dat deze onbeladen is en de schroefas meer aan de oppervlakte zit bij een lagere druk.

 

Er moest een systeem worden ontwikkeld dat enerzijds voorkomt dat olie en water zich kunnen mengen, waarbij automatisch rekening gehouden wordt met drukverschillen. De oplossing die hierbij ontwikkeld is, is een drukcompensatiesysteem in de schroefasafdichting. Een geavanceerd doch elegant systeem, dat na de testfase in de praktijk is genomen. 

 

We helpen met flow en fluid control

 

Dit vakgebied is soms lastig te definiëren of in woorden te vatten. Soms worden woorden als fluid technology of hydrolics gebruikt, maar u zult ook de termen fluid dynamics, vloeistof mechanica of flow control tegenkomen. De rode draad is in alle gevallen dat vloeistofstromen moeten worden beheerst. 

 

We kunnen u helpen met:

 • Het opstellen van de functionele eisen
 • Het ontwerpen en berekenen van de kosten (ROI)
 • Beperken van het aantal componenten
 • Het maken van prototypes
 • Het testen van applicaties
 • Certificatie ten behoeve van export
 • En het produceren van de applicatie

Product Specialisten

 

Onze Product Specialisten hebben kennis en jarenlange ervaring in het omzetten van technologische mogelijkheden in concrete toepassingen.
 

We zijn gespecialiseerd om u snel te helpen met uw complexe vraagstukken. Dit voor een breed scala aan applicatiegebieden als: PneumatiekVacuümtechniekFlow control, en Dempingstechniek.
 

Als kennisbaak binnen de supply chain zijn wij de specialisten die niet alleen kennis hebben van een product, maar altijd graag verder denken naar een oplossing. Hierbij gaan we verder dan de standaard informatie die in de productspecificaties staat.

 

Bekijk alle Product Specialisten

 

 

 

 

Niels Davids

Product Specialist

 • Pneumatiek
 • Fluid Control

Voorbeelden van gas control uit de praktijk

We schetsen u graag een aantal voorbeelden uit de praktijk, die duidelijk maken dat er veel interessante en economisch efficiënte oplossingen mogelijk zijn.

 

Voorbeeld 1: gaskoelkast


De werking van een reguliere koelkast is duidelijk: Als de temperatuur te hoog oploopt, moet het koelsysteem aanslaan, waarna de inhoud wordt gekoeld. De gaskoelkast werkt echter iets ingewikkelder, omdat het een absorptie koelsysteem is, waar geen compressor in zit.

In plaats van een compressor heeft deze koelkast een verbrandingssysteem. Gas wordt verbrandt, waardoor een vloeistof, bijvoorbeeld ammonia wordt verdampt. Deze verdamping zorgt voor verkoeling aan de andere kant van de warmtewisselaar. Daarmee wordt de temperatuur in de koelkast omlaag gebracht. 

 

Waar zit nu het moment van gas control? Wel, op het moment dat de temperatuur in de koelkast te hoog wordt, wordt een klep aangestuurd en gaat het gas stromen: Beheerst, geconditioneerd en in constante flow. De koeling wordt op gang gebracht. 

 

De uitdaging hierbij was dat er met een laag voltage moest worden gewerkt voor de toepassing op een batterij of een accu. Bovendien was een laag vermogen nodig om de levensduur van de accu te verlengen. Dat is gelukt met behulp van een specifiek magneetventiel, waarbij het vermogen van de spoel is afgestemd op de gewenste flow en druk. Een goede oplossing die precies past bij de wens van de producent van de koelkasten en die economisch interessant is.

 

 

 

Voorbeeld 2: vacumeren


Vleeswaren, gevulde koeken en andere etenswaren worden in machines onder vacuüm gebracht, waarna ze worden verpakt. In geval van het verpakken van vleeswaren worden vacumeersystemen gebruikt om het vlees bij onderdruk te verpakken. Bij het verpakken van koeken gebeurt ongeveer hetzelfde, maar wordt voor de houdbaarheid ook nog eens een inert gas toegevoegd, voordat het product wordt verpakt. 

 

Dergelijke systemen zijn voorzien van solenoidventielen  - solenoid valves - ten behoeve van het sturen van het vacuüm en/of bevatten ventielen voor het doseren van het gas.

Net als in het voorbeeld van de gaskoelkast is het te eenvoudig om zomaar een paar componenten te kiezen. Er dient rekening te worden gehouden met de diepte van het vacuüm, de snelheid van opereren, de materiaal eigenschappen en mogelijk is ook een combinatie van vacuüm en perslucht nodig. De juiste samenstelling leidt tot vacumeersystemen die gebruikszeker zijn en weinig energie verbruiken. Het resultaat is een lekkere gevulde koek en goed vlees.

 

 

 

We helpen met gas control

 

Beheersing van de flow - flow control - is in alle applicaties een terugkerende uitdaging in combinatie met de veiligheid voor de gebruiker. Vaak is ook de combinatie met overdruk en vacuüm een vraagstuk om te onderzoeken. Er is een aantal stappen essentieel om niet in valkuilen te lopen.

 

We kunnen u helpen deze valkuilen te vermijden door samen te werken in:

 • Het opstellen van de functionele eisen
 • Het ontwerpen en berekenen van de kosten (ROI)
 • Beperken van het aantal componenten
 • Het maken van prototypes
 • Het testen van applicaties
 • Certificatie ten behoeve van export
 • En het produceren van de applicatie

Vraag onze Checklist Flowcontrol aan!


Wilt u meer informatie over deze technieken? Vraag dan onze Checklist Flow Control aan om uw eigen toepassing de definiëren. Vul het formulier in. U kunt ons ook bellen via 023 569 90 90, of een e-mail sturen naar verkoop@pneutec.nl.

 


© 2015 - , Pneutec.