Het dimensioneren van een vacuüm transport systeem

Staat u op het punt om een nieuw vacuüm transport systeem voor het transport van een product in poeder-, korrel of granulaatvorm aan te schaffen? Dan is het wellicht handig om eerst onderstaande checklist te doorlopen. Hierin worden de belangrijkste aandachtspunten voor het dimensioneren van een vacuüm transport systeem voor bulk beschreven. De systeemdesigner zal de antwoorden op de onderstaande vragen nodig hebben om het transportsysteem te kunnen dimensioneren, bouwen en deze uiteindelijk in bedrijf te nemen.

Welk materiaal dient getransporteerd te worden?

Kennis over het te transporteren materiaal is de sleutel tot een succesvolle installatie. De designer moet de bulk density (het soortelijke gewicht van het bulk materiaal), dus hoeveel een liter van het product weegt (kg/l), weten. Tevens is van groot belang om de afmetingen van de deeltjes in kaart te brengen (µm).

Een andere parameter is de plakkerigheid; het bepalen of een product plakkerig is vergt een hands-on aanpak. De moeilijkheid ontstaat doordat er geen meet eenheid bestaat waarmee een meer of minder mate van plakkerigheid weergegeven kan worden. De plakkerigheid geeft aan in hoeverre een product met vacuüm te transporteren is (loop-eigenschap). Een methode om de loop-eigenschappen te beoordelen is de zogenaamde angle of repose meten. Door het materiaal te storten op een horizontaal oppervlak ontstaat een helling; de hoek met het horizontale oppervlak is de angle of repose. Hoe kleiner de hoek, hoe makkelijker het is om het product te transporteren. De hoek is mede afhankelijk van de soortelijke dichtheid en de wrijvingscoëfficiënt in het product zelf maar ook van het oppervlak en vorm van ieder deeltje. Uiteraard is de angle of repose ook afhankelijk van de zwaartekracht.

De volgende stap is het product in je hand knijpen, net als een sneeuwbal; sommige materialen (zoals bijvoorbeeld melkpoeder) zullen de vorm van de handen en vingers aannemen, sommige andere (zoals kristalsuiker) weer niet. Als de sneeuwbal zijn vorm behoudt wanneer er met de vinger erin geduwd wordt, kan dit betekenen dat er extra voorzieningen getroffen moeten worden welke de loopeigenschappen bevorderen. Als vuistregel: ieder materiaal die vanuit de sneeuwbal uit elkaar valt kan getransporteerd worden met een standaard installatie.

Hoe schoon dient het proces plaats te vinden?

Het is belangrijk om de eisen omtrent vervuiling of juist de zuiverheid van het proces te weten. Het is duidelijk dat in een industriële toepassing geheel andere eisen gesteld worden dan in een voedingsmiddelen of farmaceutische toepassing. Hierdoor zijn de vacuüm transportsystemen specifiek uitgevoerd voor eisen en normen uit de verschillende markten.

Hoe ver moet het product getransporteerd worden?

De fysieke data van de installatie zijn van groot belang (layout). Het is absoluut noodzakelijk om te weten hoe ver het product getransporteerd dient te worden. Alleen het weten van de horizontale en de verticale afstand is niet voldoende. Het transportsysteem bevat uiteraard ook bochten. Het aantal bochten is van invloed bij het bepalen van de pompcapaciteit. Wat betreft de verticale verplaatsing, is het met zekerheid te stellen dat ieder materiaal tot 8 meter zonder problemen getransporteerd worden. Boven de 8 meter zou gebruik gemaakt moeten worden van een zogenaamde pipe emptying unit welke extra transport lucht in het proces toevoegt, zodat een afstand van maximaal 25 meter (verticaal) overbrugt kan worden.

Welke capaciteit?

Dit is de volgende parameter die bepaald moet worden voor het dimensioneren van het vacuüm transport systeem. De capaciteit is uitgedrukt in ton/uur. Samen met de transport afstand (m), definiëren we de parameter Pm = Q [t/h] x L[m] welke gebruikt wordt om de pomp te selecteren. De diameter van het leidingwerk wordt in verband met de soortelijke dichtheid van het product bepaald. De deeltjesgrootte wordt gebruikt om het filter te selecteren.

Zijn er risico’s aanwezig?

Om het gevaar voor stofexplosie te verminderen zal antistatisch materiaal gebruikt moeten worden. In dit geval is het van essentieel belang om aan de eisen van EU ATEX specificaties/normen te voldoen. Hoge temperatuur in de buurt van de transporteur is een potentieel risicofactor die goed in kaart gebracht moet worden. Door het gebruik te maken van de juiste materialen zijn de risico’s eenvoudig te verminderen en problemen te voorkomen.

Testen vacuüm transport systeem

Voor bekende materialen/producten is er geen probleem om het systeem correct te dimensioneren en te bouwen. Echter, bij een toepassing met nieuwe materialen is het waarschijnlijk noodzakelijk om een in house test te laten plaatsvinden alvorens de installatie definitief bepaald zal worden. Dit is duidelijk een groot voordeel en biedt de zekerheid voor een probleemloze installatie.

Na het doorlopen van de aandachtspunten is de designer gereed om het systeem te bouwen voor zijn toepassing. Doordat alle informatie omtrent het product aanwezig is, is het nu mogelijk om het juiste systeem voor de job te bepalen. Uiteraard begrijpen we dat het niet eenvoudig is om zelf een vacuüm transport systeem te selecteren. Onze applicatie specialisten helpen u graag verder bij de selectie van het transportsysteem dat het beste bij uw specifieke situatie past.

Inhoud

Gerelateerde posts
Scroll naar boven