De cilinder gaat het werk voor u doen


Pneumatische cilinders en actuators zetten energie afkomstig van perslucht om in arbeid. Cilinders komen voor in allerlei machines. In dit verhaal laten we zien hoe een machine voor het tellen van pillen in de farmaceutische industrie werd voorzien van de juiste cilinder en daarmee hoge productiesnelheden haalde. 

1. Analyse van het probleem bij

het tellen van medicijnen


Het toevoeren en afvoeren van gecomprimeerde lucht zorgt voor de uiteindelijke beweging van de cilinder. De vraag is daarom eerst hoe de beweging moet worden in deze telmachine. 

 

Na enig onderzoek was bekend welke krachten en snelheden nodig waren. Er speelden echter nog extra factoren mee: de omgeving, de eenparigheid van de beweging en de levensduur. Die laatste factor was van belang omdat de fabriek 24/7 produceert. Deze gegevens werden verzameld voor de volgende stap: het materialen onderzoek.

 

Vrijblijvend onze Checklist Cilinders aanvragen

 

De stappen in dit voorbeeld kunt u vergelijken met de stappen die u zelf moet nemen voor het kiezen van de juiste cilinder voor uw machines. Aan het einde kunt u de checklist cilinders aanvragen om u daarbij te helpen.

 

 

Aanvragen

2. Analyse van de materialen


Uit eerdere ervaringen bleek dat de hardware, zoals de zuigerstang en de afdichtingen (de seals), werden aangetast. Een ander probleem was dat de omgeving stoffig was en de stoffen bovendien chemisch inwerkten op de materialen. De cilinders kwamen onder het stof te zitten, waaronder ook de smeerolie op de zuigerstangen. Met het schoonmaken van de zuigerstangen werd de levensduursmering - die standaard in de cilinder zit - weggenomen. 

 

 

De klant was gewend de smering weer aan te brengen, maar gebruikte daarvoor de verkeerde olie.

 

In dit bijzondere geval was de oplossing een zuigerstang van hoogwaardig RVS te gebruiken. Verder werden speciale afdichtingen van het materiaal viton toegepast en zogenaamd food approved vet.

 

3. De nieuwe cilinder ontwerpen


Even de theorie: De ontwikkelde arbeid, ook theoretische kracht genoemd, is recht evenredig met de voordruk en het oppervlak waarop de druk wordt uitgeoefend. In formule vorm betekent dit: Kracht = Druk x Oppervlakte.

 

Bij het bepalen van de juiste cilinder moet behalve met de theoretische kracht ook rekening worden gehouden met de werkelijk beschikbare en praktische kracht. Om de praktische kracht van een cilinder te berekenen moet rekening worden gehouden met de volgende factoren:

  • De wrijving van de toegepaste afdichtingen tijdens het bedrijf
  • De statische wrijving van de afdichting 

 

 

De statische wrijving van de afdichtingen, gegenereerd door de kracht van de seals op de cilinderwand in combinatie met een smeermiddel, moet als eerste worden overwonnen. De keuze van het smeermiddel wordt behalve door de toegepaste materialen ook bepaald door de eisen en wensen van uw toepassing. 

 

Terug naar de pillen telmachine. Na analyse van alle parameters, zoals de druk, de snelheid, de kracht en de omstandigheden werd de juiste cilinder voor deze machine ontworpen.

 

4. De oplossing wordt getest

om risico’s uit te sluiten


De cilinder wordt in een machine ingebouwd, die 24 uur per dag, 7 dagen in de week functioneert. Om die reden werden duurtesten uitgevoerd, zowel in ons laboratorium - Factory Acceptance Test (FAT) - als in de werkelijke praktijk - Site Acceptance Test (SAT). De testen bestonden uit duurtesten van meer dan 2 miljoen bewegingen. 

 

Onderdeel van het succes was een speciaal smeringsprotocol. Deze procedure voorkwam het verschralen van oliefilm rond de zuigerstang door de hoge slagfrequentie - 400 slagen per minuut. Eveneens droeg de speciaal ontwikkelde schakeling bij aan het succes. 

 

De ontworpen schakeling zorgde voor rustigere bewegingen van de zuigerstang, hetgeen de levensduur ten goede kwam.

 

De cilinder doorstond alle testen en kon veilig worden ingebouwd.

 

Vraag onze Checklist Cilinders aan!

 

Staat u ook voor een dergelijk vraagstuk? Slijten cilinders in uw machines of bewegen ze niet snel genoeg? Laat het ons weten. Vul hieronder het formulier in en u ontvangt de checklist cilinders. U kunt ook even bellen met een van onze productspecialisten via 023 569 90 90, of een e-mail sturen naar verkoop@pneutec.nl.

 


© 2015 - , Pneutec.