Veiliger werken met pneumatiek; Twee tips


26-06-2020

Wanneer een machine of systeem ontworpen wordt dient deze aan de gestelde functionele eisen te voldoen. Echter is het minstens zo belangrijk om ook aandacht aan de veiligheid te besteden. Veel veiligheidseisen zijn wettelijk vastgelegd, maar er kunnen zich toch gevaarlijke situaties voordoen bij het ‘oneigenlijk gebruik’.

Zo kan een onbevoegd persoon de werkdruk van de machine te hoog zetten wat tot schade kan leiden aan componenten die niet tegen deze hoge werkdruk bestand zijn. Daarnaast moeten plotselinge en snelle bewegingen van cilinders voorkomen worden wanneer een machine (opnieuw) wordt opgestart.

Bovengenoemde voorbeeld situaties kunnen éénvoudig voorkomen worden door de volgende twee aanpassingen:

1) Zorg dat onbevoegden niet bij de luchtverzorgingsunit van de machine kunnen komen door deze in een afgeschermd deel van de machine te plaatsen.
2) Maak gebruik van een ‘slow-start ventiel’. Dit type ventielbouwt de druk op tot ongeveer 50% van de toegevoerde druk en schakelt daarna pas in. Het gevolg is dat de cilinders bij het opstarten geen snelle abrupte bewegingen zullen maken. De machine start geleidelijk op.

Wilt u meer weten over veiligheid binnen de pneumatiek? Neem dan contact met ons


Terug


© 2015 - , Pneutec.